ROLA NASIENIA W USTROJU KOBIETY

W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na rolę składanego w pochwie nasienia, chociaż nie osiąg­nięto jeszcze jednomyślności w ocenie tego zjawiska. Coraz częściej jednak podnosi się, że nasienie to speł­nia nie tylko rolę zapładniającą, ale wpływa na cały ustrój kobiety. Wiadomo, że zapłodnienia dokonuje jednak plemnik. Reszta treści złożonego w pochwie nasienia, chociaż pomaga we wniknięciu plemnika do jaja, zostaje potem wchłonięta do układu krwionośnego kobiety poza nie­znaczną częścią nasienia, które zostaje wydalone na zewnątrz pochwy. U niektórych kobiet, po wchłonięciu się nasienia z dróg rodnych można stwierdzić zapach nasienia w wydychanym powietrzu. Jeśli zatem nasie­nie na pewco zostaje wchłonięte musi ono spełniać ja­kąś rolę w ustroju kobiety. Niektórzy sądzą, że wywiera ono pewne działanie wegetatywne na ustrój kobiety, inni uważają, że pełne zaspokojenie seksualne kobiety następuje dopiero po wchłonięciu nasienia z dróg rodnych. Jeszcze inni uwa­żają, że nasienie doprowadza do pewnych korzystnych zmian morfologicznych w narządzie płciowym kobiety. Stwierdzili oni, że w przypadkach niedorozwoju narządu płciowego u kobiety, pod wpływem praktykowania nor­malnych stosunków płciowych zakończonych składa­niem nasienia do pochwy, dochodziło do szybkiego doj­rzewania i rozwoju tych narządów. Wykazali oni ponad­to, że u kobiet stosujących środki antykoncepcyjne przeszkadzające złożeniu lub wchłanianiu się nasienia z pochwy występowała tylko nieznaczna i powolna po­prawa w rozwoju niedorozwiniętego narządu płciowego. Współżycie płciowe i wchłaniane nasienie spełniały więc rolę jakiegoś specyficznego impulsu pobudzające­go niedorozwinięte narządy płciowe do dalszego roz­woju. Obserwacje powyższe pozwalają przypuszczać, że istnieje wiele niepoznanych jeszcze prawidłowości i mechanizmów życia seksualnego, które wpływają na osiągnięcie rzeczywistego, całkowitego zaspokojenia seksualnego. Istnienia tych mechanizmów raczej się domyślamy, ponieważ dysponując współcześnie rozwiniętymi metodami badawczymi nie jesteśmy jeszcze w stanie ustalić ich ponad wszelką wątpliwość. Warto odwiedzić też strony: https://pl.takemore.net/michael_kors