STOSUNKI PŁCIOWE A PŁODNOŚĆ

Pewne związki można zaobserwować między częstością i długotrwałością stosunków płciowych a możliwością zapłodnienia. Przyjmuje się, że największą wartość zapładniającą ma ejakulat uzyskany po 4 do 7 dniowej abstynencji płciowej. Stosunki płciowe zbyt rzadkie, a także zbyt częste, mają upośledzać zdolność zapłodnienia kobiety. Dlatego należałoby, celem uzyskania optymalnych szans zapłodnienia, postulować stosunek płciowy w okresie owulacji u kobiety, po poprzedzającym go 4—7 dniowym okresie abstynencji. Warto wspomnieć, że tzw. „zawodową" niepłodność pojawiającą się u prostytutek uważano dawniej za uwa­runkowaną psychogennie. Obecnie raczej sądzi się, że duży odsetek niepłodności spotykany wśród prostytutek spowodowany jest przebytymi chorobami weneryczny­mi a przede wszystkim pozostałościami po rzeżączkowym zapaleniu jajowodów. Co do normalnego czasu trwania stosunku istnieją pewne rozbieżności między opiniami różnych autorów. Jedni twierdzą, że stosunek winien trwać 2 minuty, in­ni są zdania, że 15 minut, jeśli partner chce zapewnić satysfakcję kobiecie. Sztywne wytyczenie czasu trwa­nia stosunku jest oczywistym nieporozumieniem. Prze­cież sens stosunku polega na obustronnym uzyskaniu satysfakcji płciowej. Jeśli partnerzy ją uzyskują, to bezwzględny czas trwania stosunku nie ma żadnego znaczenia i może trwać minutę, kilka minut lub dłużej. Warto odwiedzić też strony: magma.sklep.pl