SYTUACJE W JAKICH POTOMSTWO MOŻE BYĆ NIEPOŻĄDANE

Oprócz konieczności planowania rodziny i związanych z nim korzyści dla współżycia małżeńskiego, rodzinnego oraz zdrowia rodziców i potomstwa — istnieją sytuacje, w których planowanie tylko pośrednio wiąże się z ro­dziną. Spotykamy je w życiu seksualnym przedmałżeń­skim i pozamałżeńskim oraz u osobników samotnych owdowiałych i rozwiedzionych. W tym kontekście pra­wie zawsze planowanie regulacji urodzin oznaczać będzie zapobieganie ciąży, która w tych warunkach z reguły będzie niepożądana. Pojawienie się niechcianego dziecka zwykle naraża rodziców przeważnie nietrwale ze sobą związanych na wiele komplikacji życiowych na czym najbardziej traci dziecko. Warto odwiedzić też strony: http://dentalservice.pl | wzki spacerowe parasolka